จัดหาสินเชื่อ

บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 ดำเนินกิจการด้านให้บริการสินเชื่อโดยใช้ทะเบียนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัส รถ โดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรคเตอร์ รถไถนาและรถเกี่ยวข้าว เป็นหลักประกันสินเชื่อ รวมถึงให้บริการสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน ที่ดิน อาคารชุด และสินเชื่อ เพื่อ แรงงานต่างประเทศ โดยบริษัทให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปในภูมิภาคต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพ มหานคร ปริมณฑล และกระจายไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย

จุด เด่นที่สำคัญของบริษัทอยู่ที่ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบบเบ็ดเสร็จ (Completely Approval) การเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด (Close-up Access) รวมถึงความสามารถในการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Follow Up)

แบบฟอร์มสินเชื่อ

CAPTCHA Image   Reload Image
CAPTCHA Image   Reload Image

หมวดหมู่สินเชื่อ