ทรัพย์สินรอขาย

บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 นอกจากจะมีบริการให้สินเชื่อ รถแต่ละประเภทแล้ว เรายังมีทรัพย์สินรอขายที่น่าสนใจในทุกหมวดหมู่ที่มีบริการสินเชื่อ

โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ตามบริการสินเชื่อดังนี้