เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ภายใต้ชื่อ บริษัท พีวีแอนด์เคเคเซอร์วิส จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

การเติบโตที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์และการบริหารงานครอบครัวแก้วบุตตา
ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 40 ปี
พร้อมทีมงานบริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง
ปัจจุบันมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท
ภายใต้ชื่อ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)