เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (มหาชน) จำกัด เริ่มก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2551 ภาย ใต้ชื่อ บริษัท พีวีแอนด์เคเคเซอร์วิสจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ คือ

 • บริษัท เงินสดทันใจจำกัด
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ศรีสวัสดิ์ จำกัด

การเติบโตที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์และการบริหารงานครอบครัวแก้วบุตตา ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนานกว่า 34 ปี พร้อมทีมงาน บริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง

การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าดังวิสัยทัศน์ที่ว่า"ร้านสะดวกซื้อทางการเงิน "

บริการสินเชื่อของเราประกอบด้วย

 • รถจักรยานยนต์
 • รถแทรกเตอร์
 • รถยนต์
 • รถไถนา
 • รถเพื่อการพาณิชณ์
 • รถเกี่ยวข้าว
 • รถบรรทุก
 • สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน อาคาร
 • ชุด และที่ดิน
 • รถบัสโดยสาร
 • รถใช้งานเพื่อการเกษตร
 • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

 • ปล่อยสินเชื่อ
 • ติดตามลูกหนี้ค้างจ่าย
 • รับชำระค่างวด
 • ระบบบริหารสินทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบเพื่อให้สามารถบริการได้ อย่างคุณภาพ ทั้งการฝึกอบรม การบันทึกข้อมูลและคำนวณข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบาย การสื่อสารองค์กร อย่างชัดเจน " วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเดินทางออกสู่เส้นทางที่ใหญ่กว่า ด้วยความ พร้อมในทุกๆ ด้าน "